EMPTYNESS

DE STIJL HEEFT MAAR GEREDUCEERD TOT EEN ZEKERE MATE; LIJNEN EN VLAKKEN EN ZWART, WIT, GRIJS EN PRIMAIRE KLEUREN. DIT TROK MIJN AANDACHT
REDUCTIE TOT DE ESSENTIE (ELEMENTAIRE VORMEN), VERDER REDUCEREN DAN DEZE ‘BEELDINGSMIDDELEN’
SUNYATA; HET ’NIET AANWEZIG ZIJN’ (OF AFWEZIG ZIJN) VAN IETS
ELK OBJECT OF DING IN DE MATERIELE OF GEESTELIJKE WERELD IS ‘LEEG’ VAN ‘ZELF’
BOEDDHISME:
HET ONZEKERHEIDSPRINCIPE VAN HEISENBERG
DE ENERGIE VAN EEN VACUÜM KAN NOOIT NUL ZIJN. ER KAN ALTIJD EEN DEELTJE AANWEZIG ZIJN; ER ONTSTAAN UIT HET NIETS SPONTAAN DEELTJES DIE ELKAAR OOK WEER VERNIETIGEN (VIRTUEEL DEELTJE).
FYSICA:
APSU, EEN OCEAAN ONDER DE WERELD VAN ZUIVER WATER WAARUIT MEREN, BRONNEN, RIVIEREN, WATERPUTTEN EN ANDERE WATERPUNTEN VOORTKOMEN. HET ‘NIETS’ VANWAARUIT HET ‘IETS’ VOORKOMT OP HET GEBIED VAN WATER.
MESOPOTAMISCHE MYTHOLOGIE: